Οροί Συμμέτοχης/ Κράτησης Θέσης & Πολιτικής Ακύρωσης

Your search results

Οροί Συμμέτοχης/ Κράτησης Θέσης & Πολιτικής Ακύρωσης

 1. Οι τιμές διαμορφώνονται ανάλογα με τον αριθμό συμμετοχών, όπως αναγράφονται στον αναλυτικό τιμοκατάλογο που συνοδεύει το φυλλάδιο εκδρομών. Για κάτω από 3 άτομα η εκδρομή θεωρείται ιδιωτική και η τιμή διαμορφώνεται κατόπιν αιτήματος.
 2. Το αντίτιμο συμμετοχής στην εκδρομή προπληρώνεται στο σύνολό του με την κράτηση της θέσης, άλλως η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να θεωρήσει ότι η κράτηση δεν είναι επιβεβαιωμένη.
 3. Τρόποι πληρωμής: Πιστωτική κάρτα, μετρητά, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
 4. Χρέωση παιδιών:  0-3 δωρεάν, 4-12 50% της τιμής, 13+ 100% της τιμής. Για να ισχύει η έκπτωση η ηλικία του παιδιού πρέπει να δηλώνεται κατά την κράτηση και να αποδεικνύεται από οποιοδήποτε νόμιμο αποδεικτικό ταυτότητας.
 5. Πολιτική Ακύρωσης Κράτησης: α) σε περίπτωση που ο πελάτης ζητήσει την ακύρωση της κράτησης του έως οκτώ (8) ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης δεν οφείλονται ακυρωτικά και το 100% του καταβληθέντος αντιτίμου επιστρέφεται, β) σε περίπτωση που ο πελάτης ζητήσει την ακύρωση της κράτησης του επτά (7) έως τέσσερις (4) ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης, υπάρχει χρέωση ακυρωτικών που ανέρχεται στο 50% του καταβληθέντος αντιτίμου. Η ακύρωση της κράτησης δεν είναι εφικτή τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία αναχώρησης ή νωρίτερα και μέχρι την ημερομηνία αναχώρησης και σε περίπτωση που ο πελάτης ζητήσει την ακύρωση της κράτησης στο χρονικό διάστημα καταπίπτει ως ποινική ρήτρα με την μορφή ακυρωτικών το 100% του καταβληθέντος αντιτίμου. Τα ανωτέρω ακυρωτικά, όπου προβλέπονται, συμφωνούνται ως εύλογες και δίκαιες ποινικές ρήτρες, οι οποίες καταπίπτουν υπέρ της εταιρείας για την αναπόδεικτη ζημία της από την καθυστερημένη ακύρωση της κράτησης.
 6. Στην περίπτωση που ο πελάτης δεν εμφανιστεί (non show) χρεώνεται το 100% του καταβληθέντος αντιτίμου ως δίκαιη και εύλογη ποινική ρήτρα.
 7. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την εκδρομή χωρίς την καταβολή αποζημίωσης. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει την εκδρομή με επιστροφή της προκαταβολής χωρίς την καταβολή άλλης αποζημίωσης στην περίπτωση που δεν συμπληρώθηκε ελάχιστος αριθμός τριών (3) συμμετεχόντων που επιβεβαίωσαν την κράτηση τους.
 8. Οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να φέρουν μαζί τους και να επιδεικνύουν τα αποδεικτικά κράτησης και πληρωμής της συμμετοχής τους και να τα έχουν διαθέσιμα εφόσον τους ζητηθούν.
 9. Η ημερομηνία και η ώρα αναχώρησης, όπως και το ακριβές σημείο συγκέντρωσης και αναχώρησης μπορεί να αλλάξουν και αυτό είναι στη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας. Στην αδόκητη αυτή περίπτωση η εταιρεία θα ενημερώσει σχετικά πριν την αναχώρηση με τηλεφωνική επικοινωνία ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία θεωρούνται επαρκής και πλήρης ενημέρωση. Η αλλαγή αυτή καθώς και η μη λήψη ή η μη έγκαιρη λήψη της ενημέρωσης δε συνιστούν λόγο καταγγελίας της κράτησης εκ μέρους του πελάτη και σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί θα χρεωθούν ακυρωτικά ως non show.
 10. Οι πελάτες θα πρέπει να βρίσκονται στο σημείο αναχώρησης που έχει υποδειχθεί τουλάχιστον δέκα (10) λεπτά πριν την ορισθείσα ώρα αναχώρησης. Οι πελάτες οφείλουν να προσέρχονται στην καθορισμένη ώρα, η δε καθυστερημένη προσέλευση τους μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να χρεωθούν ακυρωτικά 100% και δεν υπάρχει υποχρέωση αναμονής τους ή παραλαβής τους από άλλο σημείο πέραν του καθορισμένου σημείου αναχώρησης. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα απροειδοποίητης αλλαγής των μέσων μεταφοράς και των καθορισμένων δρομολογίων ανάλογα με τις συνθήκες και τις ανάγκες της εκδρομής.
 11. Οι πελάτης καλύπτονται από ασφάλεια αστικής ευθύνης, όπως ο νόμος προβλέπει σχετικά, καθόλη τη διάρκεια της εκδρομής. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την απώλεια, ζημία ή καταστροφή των προσωπικών περιουσιακών στοιχείων των πελατών κατά τη διάρκεια της εκδρομής από οποιαδήποτε αιτία, καθώς και για καμία έμμεση ή περαιτέρω ζημίας τους από την απώλεια ή βλάβη περιουσίας ή από καθυστέρηση. Η ευθύνη της εταιρείας περιορίζεται στην έκταση της ασφαλιστικής κάλυψης. Η εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για κάθε ζημία ή βλάβη, υλική και σωματική, ως και θάνατο από οποιαδήποτε αιτία, όταν αυτά οφείλονται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
 12. Η αποδοχή κατοικιδίων ζώων απόκειται στην αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της εταιρείας.
 13. Η καταβολή προκαταβολής ή συνολικού αντιτίμου για την επιβεβαίωση κράτησης συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παραπάνω όρων από τον Πελάτη και τα πρόσωπα που συνοδεύει ή αντιπροσωπεύει και για αυτά για τα οποία ασκεί επιμέλεια ή γονική μέριμνα.

 

 • Επικοινωνία

  10ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Θέρμης BALKAN CENTER Κτ. Δ, 1ος Όροςφος, 1.10, 57001, Ελλάδα

  (+30) 2310 365 400

  (+30) 2310 365 401

  info@aton.gr

Compare Listings

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.OkPrivacy policy